Pakalpojumi

Veicam datorizētu, sistēmisku grāmatvedības uzskaiti atbilstoši LR normatīvajiem aktiem, piemērojot to kompānijas darbības specifikai.

 • Grāmatvedības metodikas, dokumentu aprites shēmas un citu grāmatvedības organizācijas dokumentu izstrāde;
 • Pamatlīdzekļu uzskaite;
 • Ieņēmumu-izdevumu uzskaite;
 • Debitoru-kreditoru uzskaite;
 • Bankas norēķinu uzskaite;
 • Kases operāciju uzskaite;
 • Darbinieku uzskaite un nodokļu aprēķini;
 • Operatīvās bilances;
 • Rēķinu izrakstīšana, rīkojumi;
 • VID atskaites, CSP atskaites;
 • Krājumu inventarizācijas;
 • Konsultēšana nodokļu jautājumos;
 • Gada pārskata sagatavošana.

Veicam Jūsu uzņēmuma pārstāvēšanu attiecībās ar Valsts Ieņēmumu Dienestu, Komercreģistru, Centrālo Statistiskas pārvaldi, Valsts Darba inspekciju.

Piedāvājam konsultācijas grāmatvedības un nodokļu jautājumos – mūsu klientiem bez maksas.

Atlīdzība par grāmatvedības pakalpojumiem katram klientam tiek noteikta individuāli, ņemot vērā klienta darbības specifiku, iegrāmatojamo operāciju skaitu, darbinieku skaitu un citus faktorus.

Personāla lietvedības dokumentu sagatavošana:

 • Darba līguma sagatavošana;
 • Amata apraksta sagatavošana;
 • Rīkojumu sagatavošana;
 • Nodokļu aprēķināšana un plānošana;
 • Darba attiecību pārtraukšanas dokumentācijas sagatavošana.

Personāla atalgojuma uzskaite:

 • Darba algas aprēķins;
 • Slimības naudas aprēķins;
 • Atvaļinājuma naudas aprēķins;

1.Sniedzam konsultācijas un ieteikumus uzņēmuma dibināšanai.
2.Grāmatvedības pakalpojumi gan juridiskām personām, gan pašnodarbinātām personām

Priekšrocības, ko gūst Jūsu uzņēmums, izvēloties grāmatvedības ārpakalpojumus:

 • Mazāk algotu darbinieku(mazāks nodokļu slogs)
 • Zemākas uzturēšanas izmaksas(darbavietas birojā, nav jāveic  slimības lapu, atvaļinājumu , darbinieku  apmācības un kvalifikācijas celšanas apmaksa),
 • Profesionāla apkalpošana,
 • Datorizēta grāmatvedības uzskaite uz licenzētas grāmatvedības programmas(nav jāuztur programmatūra),
 • Nav jārūpējas par datu uzglabāšanu un drošību,
 • Jaunākās likumdošanas aktivitātes,
 • Pārstāvniecība VID